1. Prekių grąžinimas, sutarties atsisakymas

 

7.1. Pirkėjas-vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, arba jeigu Pirkėjas-vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo dienos), arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. Pirkėjas sutarties gali atsisakyti pristatydamas prekę į klientų aptarnavimo punktą, esantį Ukmergės g. 246, Vilnius, arba elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu ir pan.), elektroniniu paštu info@pakuotespasaulis.lt atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), pristatydamas šį dokumentą į klientų aptarnavimo punktą, esantį Ukmergės g. 246, Vilnius, arba atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu. Toliau Taisyklių 7.2. – 7.7., 7.10 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas-vartotojas.

7.2. Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.

7.3. Prekės gali būti grąžinamos į klientų aptarnavimo punktą, esantį Ukmergės g. 246, Vilnius, arba Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius), kurie turi pristatyti į prekių klientų aptarnavimo punktą, esantį Ukmergės g. 246, Vilnius. Prieš grąžinant prekes per tarpininkus (kurjerius), Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu (tel. +37068771857; +37068771457 arba el. paštu info@pakuotespasaulis.lt) ir suderinti prekių grąžinimą.

7.4. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjas sutinka, kad tuo atveju, kai prekės grąžinamos per tarpininkus (kurjerius), pinigai jam būtų grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

7.5. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).

7.6. Bet kuriuo grąžinimo atveju Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.

7.7. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.8. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.9. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.9.1. grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;

7.9.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.9.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

7.9.4 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

7.9.5 grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.

7.10. Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas-vartotojas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu (tel. +37068771857; +37068771457 arba el. paštu info@pakuotespasaulis.lt) ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas. Nekokybiškas prekes Pirkėjas-vartotojas taip pat gali grąžinti į klientų aptarnavimo punktą, esantį Ukmergės g. 246, Vilnius.

7.11. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

7.12. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

7.13. Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.

7.13. Pirkėjai verslininkai prieš grąžindami ar keisdami nekokybiškas prekes susisiekia su Pardavėju kaip numatyta Taisyklių 7.10 punkte. Pardavėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu (tel. +37068771857; +37068771457 arba el. paštu info@pakuotespasaulis.lt) ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas. Nekokybiškas prekes Pirkėjas-vartotojas taip pat gali grąžinti į klientų aptarnavimo punktą, esantį Ukmergės g. 246, Vilnius.